עיצוב משרדים
SundaySky Location: Ramat Hachayal
Floor Area: 2100sqm.
עיצוב משרדים
Nova Campus Location: Nes Ziona Science Park
Floor Area: 1500sqm.
עיצוב משרדים
Taykey Location: Herzliya
Floor Area: 650sqm.
עיצוב משרדים
Intango Location: Ramat Hachayal
Floor Area: 1700sqm.
טרקלין עסקי TLV Location: TLV
Floor Area: 1000sqm.
Bio Location: YOKNEAM
Floor Area: 350sqm.
Rapyd Location: Petach-Tikva
Floor Area: 450sqm.
עיצוב משרדים
Wb Location: Tel Aviv
Floor Area: 1000sqm.
עיצוב משרדים
WebPals Location: Ramat Hachayal
Floor Area: 3500sqm.
עיצוב משרדים
Inception Location: Ramat hachayal
Floor Area: 600sqm.
CLew Location: Ramat poleg
Floor Area: 800sqm.
עיצוב משרדים
Matomy offices Location: Ramat Hachayal
Floor Area: 1500sqm.
עיצוב משרדים
TIGI Location: Hasharon
Floor Area: 1300sqm.
Celeno Location: Raanana
Floor Area: 1800sqm.
CreativeClicks Location: Ramat-Gan
Floor Area: 600sqm.
עיצוב משרדים
MyThings Location: Ramat Hachayal
Floor Area: 1500sqm.
D.C Location: Tel Aviv
Floor Area: 200sqm.
עיצוב משרדים
W.b2 Location: Tel Aviv rival
Floor Area: 400sqm.
עיצוב משרדים T+R Studio
Profit Location: Tel Aviv
Floor Area: 500sqm.
עיצוב משרדים
ALLOT Location: Ramat Hasharon
Floor Area: 2700sqm.
עיצוב קליניקה
Dinbar Clinic Location: Tel Aviv
Floor Area: 300sqm.
עיצוב מסודות אקדמיים
Shalem Location: Kiryat Moriah, Jerusalem
Floor Area: 250sqm.