פרסומים בעיתונות

פרסומים בעיתונות – Printed Publication

עולם האישה
זמנים מודרנים
צבע בעינים ושמחה בלב
ידיעות - לאישה
סגנון - טיפים
דירה נאה
image1218
סדר משרדי חדש
פסיפס - שער
פסיפס - עין כרם
אלוף דוד
דירה נאה
דירה נאה
ביןביזנס לפלזר
דהמרקר